Vuonna 2006 perustettu H&H puhtauden­hallinta yhdistää perin­teisen siivous­liike­toimin­nan, asian­tuntija­palve­lut sekä digi­tali­saation tuomat mahdol­lisuudet ainut­laatui­seksi palvelu­konsep­tiksi. Olemme mukana kai­kissa raken­­nuksen elin­­kaaren vai­­heissa vastaa­­massa puhtau­­den­hallin­­nan vastuul­­lisesta suunnit­­telusta, kouluttamisesta, toteut­­tami­sesta sekä valvon­nasta. Olemme ratkaisemassa laajaa sisäilmaongelmaa Suomessa ja jatkossa myös kansainvälisesti.

Markki­noiden laa­jin ja moni­puoli­sin puhtau­denhal­linnan ja rakennuslogistiikan osaa­minen

Hoi­damme kaikki puh­tau­den­­­hal­lin­taan ja rakennus­logistiik­kaan liit­­tyvät työt kymme­­nien tuhan­­sien neliö­­­­metrien kokoi­­sista kauppa­­­­keskuk­­­sista aina suurten työmaiden rakennus­logistiikka projek­teihin. Olemme mukana P1-hank­­keissa puhtau­den­­hal­­linnan suunnit­­­­telus­ta alka­en aina val­miin projek­­tin luovut­­­­tami­seen saak­ka. Koulu­­­tamme, suunnit­­telemme ja valvomme P1-projekteja kautta koko Suomen. Toimi­­­tamme moni­puoli­­sesti erikois­puhdis­tukset, kalma­siivouksetyritys­­­siivouk­settoimi­­­tila­sii­voukset, liikunta­paikkojen siivoukset sekä liike­­­tila­­­siivouk­set yli 10 vuoden koke­muk­sella. Asiakas­­­­kuntaam­me kuulu­­vat toimitila-asiakkaiden lisäksi muun muassa raken­­­­nutta­­jat, rakentajat sekä erilaiset yritykset.

 

Video

Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

sunnuntai 10.2.2019

H&H puhtaudenhallinta

HUOMIO VANTAA ja lähiseudut!

Haemme porukkaamme reipasta ja itsenäiseen työhön valmista, kokenutta loppusiivoojaa. Työtä on suurimmaksi osaksi täydet päivät, kiireessä enemmänkin välillä. Vakipaikka tiedossa, jos olet hakemamme kokenut tekijä ja tuntipalkka (12.50€/h) myös sen mukainen!

Työssä tarvitaan kaikkia loppusiivouksen osaamisalueita ja myös vahaus osattava, tehtäviin perehdytetään kohteessa.
Varsinainen työkohde sijaitsee Vantaalla, mutta välillä voi olla tarve mennä rakennusliikkeen tontille tekemään töitä Uudenmaan alueella.

Työturvallisuuskortti, hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito, ajokortti sekä auto välttämättömät.

Laita hakemus ja CV heti:
riitta.pitkanen@puhtaudenhallinta.fi

Lisätiedot:
puh. 044 7233504 Riitta Pitkänen, tuotantojohtaja
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

tiistai 5.2.2019

H&H puhtaudenhallinta

HOX HELSINKI / lähialueet:
Riuskat ja reippaat rakennussiivous-/apumiestöiden osaajat (3 tekijää) saavat paikan!

Työturvallisuuskortti ja työkokemusta vaaditaan.

Laita hakemus ja CV heti:
riitta.pitkanen@puhtaudenhallinta.fi

Lisätiedot arkisin klo 8-15:
puh. 044 7233504 Riitta Pitkänen, tuotantojohtaja
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

sunnuntai 27.1.2019

H&H puhtaudenhallinta

UUSIMAA = HELSINKI / VANTAA / ESPOO ja lähiseudut huomio!!
Oletko rakennusalan moniosaaja, eli sinulta onnistuu mm. apumies-ja purkutyöt?
Jos voit vastata kyllä eli olet lähestulkoon "jokapaikan höylä", hae heti meille!

Kaksi (2) reipasta tekijää saa paikan, ja tekevälle kaverille on tiedossa asiakkaaltamme töitä jopa vuosiksi eteenpäin! Työt alkavat heti muutaman päivän sisällä siitä, kun tekijät ovat löytyneet!

Työturvallisuuskortti, sekä myös voimassa oleva henkilökortti tai passi vaaditaan. Ajokortti ei siis yksistään riitä. Lisäksi turvallisuusselvitys tehdään.

Laita hakemus ja CV heti:
riitta.pitkanen@puhtaudenhallinta.fi

Lisätiedot arkisin 8-15:
puh. 044 7233504 Riitta Pitkänen
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

tiistai 22.1.2019

H&H puhtaudenhallinta

Vantaa / Helsinki!!

Haetaan ahkeria ja luotettavia rakennussiivoojia eri kohteisiin!
Työt alkaa jo mahdollisesti ensi viikolla.
Vaatimuksena työturvallisuuskortti.

Soita tai laita sähköpostia heti!

Tarja Liikamaa 0447233503
tarja.liikamaa@puhtaudenhallinta.fi
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.