Blogi

Miksi eMentor on olemassa

 • 5
 •  
 •  

-Osaamisen vahvistamisella sisäilmaongelmaan käsiksi

Taustasta:
Koska Suomessa on alkanut/alkamassa miljardien ja miljardien eurojen P1 rakennusprojektit, on myös asiaan liittyvää kouluttautumista tehostettava merkittävästi nykyisestään. Myös P1 koulutuksen laatua pitää saada selvästi ylös. Kouluttaminen verkossa on tehokasta, tasaisen huippulaadukasta ja takaa sen että Suomen työmaille saadaan työntekijöitä jotka ymmärtävät työmaan puhtaudenhallinnan merkityksen tärkeänä osana kokonaisuutta.

P1 työmaa itsessään on niin vaativa, että jokaisen työntekijän kouluttaminen työmaan ominaispiirteiden ja ns. normaalin työmaahan perehdyttämisen ohella on jatkossa keskityttävä selvästi aikaisempaa enemmän P1 työmaan puhtaudenhallinnan näkökulmasta tehtävään perehdytykseen. Muuten tilaajan edellyttämää P1 statusta on hyvin hankalaa, ja erityisesti kallista saavuttaa. Toisaalta on muistettava että P1 työmaa ei synny pelkän asianmukaisen P1 loppusiivouksen myötä, P1 työmaalla huomioidaan puhtaudenhallinnan ja pölynhallinnan näkökulma ja -vaatimukset aina koko työmaan aikaisesti.

P1 prosessissa on oltava mukana tilaajan ja pääurakoitsijan ohella myös kaikki aliurakoitsijat sekä erityisesti työmaan puhtaudenhallinnasta vastaava toimija.

eMentor.fi:n P1 koulutuksen sisällön tuottajan tavoitteet lyhyesti:

H&H:n tavoitteena on keskittyä tuottamaan sellainen puhtaudenhallinnan palvelukonsepti joka viime kädessä johtaa siihen että rakennettujen/saneerattujen tilojen loppukäyttäjä saa hengitettäväkseen terveellistä, mielellään Sisäilmastoluokituksen S1/S2 tasoista sisäilmaa.

Tavoite laadukkaan sisäilman saavuttamiseksi voi onnistua vain jos tekemisen laatu myös työmailla paranee nykyisestään.  Tällä viittaan siihen miten työmaan puhtaudenhallinta suunnitellaan, toteutetaan ja valvotaan. Sitä miten työmaalla töitä tekevät ihmiset osaavat huomioida puhtaudenhallinnan/pölynhallinnan omissa tekemisissään ja tekemättä jättämisissään. Miten työntekijät on koulutettu vai onko mitenkään? P1 statuksella varustettu työmaa eli käytännössä sairaala, koulu, päiväkoti ja niin edelleen tarkoittaa sitä että kaikkien työmaalla työskentelevien toimijoiden vaatimustaso on korkeimmalla mahdollisella tasolla.

P1 koulutus siirtyy verkkoon: eMentor

Keskeistä tässä kuten kaikessa kouluttamisessa on se että koulutuksen on oltava relevanttia, sen on oltava hyödyllistä ja sen täytyy olla laadukasta. Sisältöjen on huomioitava käytännön vaatimukset ja sen on oltava aina ajantasalla. H&H on kouluttanut ja kouluttaa parhaillaan sekä rakentajia että rakennuttajia ns. live-koulutuksissa eli perinteisesti face-to-face.

Perusongelma näissä face-to-face koulutuksissa on se että asiantuntijamme eivät voi olla monessa paikassa samaan aikaan.

Verkko antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden järjestää P1 koulutuksia niin että toimitusvarmuus on työmaan/työntekijän/projektin maantieteellisestä sijainnista huolimatta sama, eli 100%:ia. Myös koulutuksen laatu säilyy tasaisen korkealla projektista ja koulutettavasta henkilöstä riippumatta.

Prosessi etenee niin että ensin koulutuksen suorittaja tai ns. kutsuja (esimies, vastaava mestari tms) ostaa tarvittavan määrän koulutuksia verkkokaupasta: www.e-mentor.fi. Kyse on ”perinteisestä verkkokaupasta” eli ostaja käyttää maksun suorittamiseen omaa verkkopankkiaan tms. Ostettuaan koulutuksen varsinainen kouluttautuminen tapahtuu eMentor-verkko-oppimisympäristössä: https://edu.e-mentor.fi joka on Moodle-pohjainen ympäristö. Jokainen koulutuksen/perehdytyksen suorittanut saa suorituksestaan todistuksen jonka voi helposti ladata omalle tietokoneelleen ja toimittaa sen jälkeen esimiehelle/työmaalle osoituksena osaamisestaan.

eMentor verkkokoulutuksen Hyödyt

Rakentajille
 • Sisäilmastoluokitus 2008 mukainen P1 koulutus/-perhehdytys verkossa helposti kaikille työmaalla työskenteleville kautta koko Suomen
 • Vähentää merkittävästi mm. perehdyttämiseen liittyvää työtä sekä -kustannuksia työmaalta/mestareilta
 • Työmaa/esimies voi helposti todentaa että P1 perehdytys/koulutus on suoritettu (todistus)
 • P1 perehdytyksen/koulutuksen voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta
Rakennuttajille
 • Sisäilmastoluokitus 2008 mukainen P1 koulutus/-perehdytys verkossa kaikille työmaalla työskenteleville kautta koko Suomen
 • eMentor verkkokoulutus takaa koulutuksen korkean ja tasaisen laadun kautta koko Suomen. Koulutusisältöjen suunnittelijat ovat mukana haastavien P1 projektien suunnittelussa, valvonnassa ja –toteutuksessa.
 • Osaamisen vahvistuminen näkyy suoraan työmaan parempana siisteytenä, järjestyksenä sekä kustannustehokkuutena:
 • Valmiin rakennuksen ilmanlaatu ei kärsi rakentamisprosessin aikaisista, pölynhallintaan/ puhtaudenhallintaan liittyvistä laiminlyönneistä.
 • Tilaaja/rakennuttaja voi helposti todentaa että työmaalla työskentelevien P1 perehdytys/koulutus on suoritettu asianmukaisesti.

 

Ylöjärvellä 5.12.2016

Jarkko Haukijärvi
hallituksen puheenjohtaja

Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: Session has expired on Sunday, 17-Mar-19 14:17:13 PDT. The current time is Friday, 22-Mar-19 10:20:51 PDT.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 463
Please refer to our Error Message Reference.
Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.