Olosuhdevalvonta

eGate Smart Building Innovation mahdollistaa olosuhteiden reaaliaikaisen valvonnan

eGate Smart Building Inno­vation -kon­septin myötä tarjo­­amme syk­systä 2017 alkaen raken­­nus­työmaan olo­suh­­teiden reaali­­aikaisen, langat­­toman 24/7 seuran­nan/-antu­roinnin. Lattia­­valun langat­­tomalla antu­roin­nilla (RH-T) voidaan enna­koida ja suunni­­tella sekä valvoa aiempaa sel­västi kustan­nus­tehok­­kaammin ja tehok­­kaammin valun pinnoi­­tukseen liit­ty­vät aika­­taulut ja -as­iat. Lattiapinnoitteen alta pystytään toteuttamaan jatkuva ja langaton lämpötilan ja kosteuden etävalvonta.

Ilmasta voidaan mitata lämpö­tilan, suhteel­­lisen kosteu­den ja hiili­­dioksi­di­­tasojen ohel­la myös tervey­­delle vaaral­­liset partik­­kelit (PM 0,4-13) sekä työ­maan ilmas­sa olevat suu­remmat partik­­kelit (PM 0,8-40). Tarjo­amme myös ensim­­mäisenä Suomessa luotet­­tavan reaali­­aikaisen TVOC-antu­roinnin työmaille ja käytössä oleviin rakennuksiin kautta koko Suomen.

eGate mahdol­listaa lisäksi työ­maan hiili­jalan­jäljen/sähkö­ener­gian­kulu­tuksen reaali­aikaisen, langat­toman 24/7 mit­taa­misen, seuran­nan ja rapor­toinnin. Kulu­tetun sähkö­energian (kWh) lisäksi mit­taamme myös vaihe­koh­taista tehoa (W), sähkö­virtaa (A) sekä jänni­tettä (V).

Presentaatiot:

Cramo-tuotekortti:

Katso myös: www.puhtaudenhallinta.fi/sijoittajat

Lisätiedot:
Jarkko Haukijärvi
info@puhtaudenhallinta.fi
044-5833410

Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

ke marras 14th, 2018

H&H puhtaudenhallinta

Tässä tämän kertainen bonuksen saaja Hannamari! Vuosia on H&H:lle tehnyt hyvää työtä! Iso kiitos ja jatketaan samaan malliin :) ... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

pe marras 2nd, 2018

H&H puhtaudenhallinta

Yhteistyössä. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.