Uutiset

eGaten raportointi-ominaisuudet laajentuvat: eGate 2.0

Marraskuun aikana saamme valmiiksi laajennetun Raportointi-ominaisuuden eGate Smart Building Innovation -järjestelmään. Jatkossa eGate raportointi mahdollistaa muun muassa…

Lue lisää ›

eGate asennettiin testiin Koulutuskeskus Valoon Ylöjärvelle

Tänään on ollut historiallinen päivä konseptin osalta sillä mukana ovat nyt RHT:n lisäksi myös CO2- sekä TVOC-mittaukset. Tarkoituksena on varmistaa se, että oppilaiden ja henkilökunnan olosuhteet säilyvät laadukkaina kaikissa tilanteissa.

Lue lisää ›
Merkitty: , , , ,

eGate olosuhdevalvonta mukana SRV:n Keski-Suomen Sairaala Nova -projektissa

SRV on ottanut käyttöön eGate Smart Building Innovation -palvelun Keski-Suomen Sairaala Nova -projektissa. Tarkoituksena on mitata rakennusvaiheen aikana rakennuksen ilman suhteellista kosteutta ja lämpötilaa työmaan eri lohkoilla.

Lue lisää ›

eGate mukana OYS-TTR projektissa

eGate osallistuu OYS-TTR projektiin kuuluvaan RAKLIn kehitysklinikkaan, jossa haetaan ratkaisuja Turvallisen ja terveellisen rakentamisen palvelukokonaisuuteen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa.

Lue lisää ›

Cramo ottaa käyttöön eGate Smart Building Innovation järjestelmän

Merkitty: , ,

Taysin lastenosasto 1:lle lelulahjoitus jouluna 2017

H&H puhtaudenhallinta on lahjoittanut useana vuotena peräkkäin leluja Taysin lastenosasto L01:lle. Näin tapahtui myös tänä vuonna. Lahjoituslelut on hankittu Tevellasta. Lahjoitukset lasten viihtyvyyteen ja viriketoimintaan ovat lastenosastolle tärkeitä. Lelut ovat lastenosastolla kovassa käytössä pikkupotilaiden sairaala-arkea ilostuttamassa. Sairaalassa ikävät asiat jäävät […]

Lue lisää ›

Muutoksia e-mentor.fi -verkkokaupan hinnoitteluun

www.e-mentor.fi P1-verkko­koulu­tusten hinnoit­telua muutettu asiak­kaiden palaut­teen pohjalta 16.10.2017 teh­dyistä ostok­sista alkaen. Yksit­täisen koulu­tuksen alin kappa­lehinta on jatkossa 49,00 €/kpl (alv 0%) ja ylin hinta yksit­täin ostettuna 89,00 €/kpl (alv 0%). Mikä e-mentor on? Katso lisää: www.e-mentor.fi/tietoa-meista

Lue lisää ›

H&H Kasvaja-yritysten joukkoon

H&H:n toiminta on ollut viime vuodet kasvu­johteista. Tämä on näky­nyt käytän­nössä uusina toimi­pis­teinä ja -alueina sekä uusina työ­paik­koina koko Suomen laa­jui­sesti. Jatkossa yhtiön toi­minta tulee edel­leen kasva­maan ja laajen­tumaan sekä nykyis­ten että myös inno­vatii­visten smart buiding palve­luiden kehit­tämisen ja kaupal­listamisen […]

Lue lisää ›

Rahoituskierros: eGate Smart Building Innovation

Rahoituskierros: eGate Smart Building Innovation – projektin edetessä vahvasti kohti kaupallista vaihetta, on aika käynnistää oman pääoman vahvistamiseen liittyvä 1. kierros. Tarkoi­tuk­­sena on rahoit­­taa orgaa­­nisen kas­vun ohel­la eri­tyi­­sesti eGate Smart Buil­­ding Inno­­vation -kon­­sep­tin kau­pal­­lis­ta­­mista, kehit­­tä­mistä ja -kansain­­välis­­tymistä. Palve­­lu­kon­­septi ete­nee pilo­­tointi­­vai­­heesta kaupal­­liseen vai­­hee­­seen […]

Lue lisää ›

Toiminimen muutos sekä toimintojen uudelleen järjestäminen

Toiminimen muutos sekä toi­minto­jen uudel­leen järjes­täminen

Yhtiön projekti­liiketoi­minta jakaan­tuu yritys­järjestelyn myötä 1.7.2017 alkaen.

Lue lisää ›
Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

ke marras 14th, 2018

H&H puhtaudenhallinta

Tässä tämän kertainen bonuksen saaja Hannamari! Vuosia on H&H:lle tehnyt hyvää työtä! Iso kiitos ja jatketaan samaan malliin :) ... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.