Uutiset

eGate – Koska mielestämme kenenkään ei pitäisi sairastua sisäilmaongelmien takia

  • 21
  •  
  •  


H&H:n ainut­laatui­sen olo­suhde­valvonta­konsep­tin nimi on nyt: eGate Smart Building Innovation. Asen­namme parhail­laan järjes­telmäämme sekä rakennus­työmaille että käy­tössä oleviin raken­nuksiin eri puolella Suomea.

eGate mahdol­listaa raken­nuksen olosuh­teiden reaali­aikaisen valvon­nan niin että sen avul­la voi­daan helposti todeta että raken­nuksen ilman­laatu on asian­mukaisessa kun­nossa. Rapor­toimme asiak­kaalle poikke­amista sisä­ilman laa­dussa jolloin sisä­ilmaa heiken­tävät tekijät voi­daan pois­taa tai niitä voidaan syste­maatti­sesti vähentää.

Konsepti etenee pilot­tivai­heesta kaupal­liseen vaihee­seen vuoden 2017 lop­puun men­nessä. Tavoit­teemme on se, että tulevaisuudessa Suomessa kukaan ei sai­rastu sisä­­ilmaongel­mien takia.

Jos olet kiin­nos­tunut saa­maan oman koh­teesi olo­suhde­valvon­nan pii­riin, ota yhteys alle­kirjoit­tanee­seen.

Jarkko Haukijärvi
info@puhtaudenhallinta.fi
044-5833410

Merkitty: , , ,
Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

sunnuntai 10.2.2019

H&H puhtaudenhallinta

HUOMIO VANTAA ja lähiseudut!

Haemme porukkaamme reipasta ja itsenäiseen työhön valmista, kokenutta loppusiivoojaa. Työtä on suurimmaksi osaksi täydet päivät, kiireessä enemmänkin välillä. Vakipaikka tiedossa, jos olet hakemamme kokenut tekijä ja tuntipalkka (12.50€/h) myös sen mukainen!

Työssä tarvitaan kaikkia loppusiivouksen osaamisalueita ja myös vahaus osattava, tehtäviin perehdytetään kohteessa.
Varsinainen työkohde sijaitsee Vantaalla, mutta välillä voi olla tarve mennä rakennusliikkeen tontille tekemään töitä Uudenmaan alueella.

Työturvallisuuskortti, hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito, ajokortti sekä auto välttämättömät.

Laita hakemus ja CV heti:
riitta.pitkanen@puhtaudenhallinta.fi

Lisätiedot:
puh. 044 7233504 Riitta Pitkänen, tuotantojohtaja
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

tiistai 5.2.2019

H&H puhtaudenhallinta

HOX HELSINKI / lähialueet:
Riuskat ja reippaat rakennussiivous-/apumiestöiden osaajat (3 tekijää) saavat paikan!

Työturvallisuuskortti ja työkokemusta vaaditaan.

Laita hakemus ja CV heti:
riitta.pitkanen@puhtaudenhallinta.fi

Lisätiedot arkisin klo 8-15:
puh. 044 7233504 Riitta Pitkänen, tuotantojohtaja
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

sunnuntai 27.1.2019

H&H puhtaudenhallinta

UUSIMAA = HELSINKI / VANTAA / ESPOO ja lähiseudut huomio!!
Oletko rakennusalan moniosaaja, eli sinulta onnistuu mm. apumies-ja purkutyöt?
Jos voit vastata kyllä eli olet lähestulkoon "jokapaikan höylä", hae heti meille!

Kaksi (2) reipasta tekijää saa paikan, ja tekevälle kaverille on tiedossa asiakkaaltamme töitä jopa vuosiksi eteenpäin! Työt alkavat heti muutaman päivän sisällä siitä, kun tekijät ovat löytyneet!

Työturvallisuuskortti, sekä myös voimassa oleva henkilökortti tai passi vaaditaan. Ajokortti ei siis yksistään riitä. Lisäksi turvallisuusselvitys tehdään.

Laita hakemus ja CV heti:
riitta.pitkanen@puhtaudenhallinta.fi

Lisätiedot arkisin 8-15:
puh. 044 7233504 Riitta Pitkänen
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

tiistai 22.1.2019

H&H puhtaudenhallinta

Vantaa / Helsinki!!

Haetaan ahkeria ja luotettavia rakennussiivoojia eri kohteisiin!
Työt alkaa jo mahdollisesti ensi viikolla.
Vaatimuksena työturvallisuuskortti.

Soita tai laita sähköpostia heti!

Tarja Liikamaa 0447233503
tarja.liikamaa@puhtaudenhallinta.fi
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.