Uutiset

Toiminimen muutos sekä toimintojen uudelleen järjestäminen

  •  
  •  
  •  

Yhtiön liiketoi­minta jakaan­tuu yritys­järjestelyn myötä 1.7.2017 alkaen.

H&H Puhtauden­­­hallinta Länsi-Suomi Oy (2032233-0) hoitaa pro­jek­ti­­liike­­toimin­nan ja asian­­­tuntija­­­palve­luiden tuot­­­tamisen paino­­­pisteenä Länsi-Suomi. Myös muun muassa Uuden­­­maan ja Varsinais-Suomen toimin­­not johde­­taan jatkossa H&H Puhtau­den­­­hallinta Länsi-Suomi Oy:n toimesta.

Vastaa­­vasti H&H Puhtauden­­­hallinta Itä-Suomi Oy (2348827-2) tulee 1.7.2017 alkaen hoita­­­maan Kuopion toimis­­­tolta käsin projek­­tit sekä asian­­­tuntija­­­palve­luiden tuot­­ta­misen koko laa­­jan itäisen Suomen osalta aina Oulua ja Kuusamoa myöden.

Siivous­palvelu H&H Oy tuottaa 1.7.2017 alkaen yllä­­pito­­sii­vouksen palvelut.

Yhteys­­hen­ki­löiden yhteys­­­tiedot pysyvät muuttu­­mat­to­mina.

Uudet lasku­­tus­­ohjeet toimi­­­tetaan toimit­­­tajille.

Kaikki yhtiöt ovat Tilaaja­­­vastuu.fi:ssä / Luotet­­tavia Kumppa­­neita.

Järjes­­telyllä ei ole nega­tii­­visia vaiku­­­tuksia asiak­­­kaisiimme, henkilös­­­töömme tai yhteistyö­­­kumppa­neihimme.

 

Lisätiedot:
Jarkko Haukijärvi
044-5833410

Julkaistu kohteessa Uutiset
Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

... Lue lisää

Lue Facebookissa
·Jaa

H&H puhtaudenhallinta päivitti kansikuvansa. ... Lue lisää

Lue Facebookissa
·Jaa

www.siivouspalvelua.fi ... Lue lisää

Lue Facebookissa
·Jaa

AVAINASIAKASPÄÄLLIKKÖ / Siivouspalvelu H&H Oy, Tampere
Etsimme kokenutta yritysmyynnin ammattilaista Avainasiakaspäällikön tehtävään:
Odotamme sinulta:
- kaupallista- tai muuta tehtävään soveltuvaa koulutusta
- kokemus ylläpitosiivouksien myynnistä sekä mitoittamisesta (ATOP) on tehtävässä välttämätön
- sinulla on näyttöä tuloksellisesta myyntityöstä siivousalalla
- jämäkkää työotetta
- organisointikykyä ja ajankäytön hallintaa
- työssäsi viihdyt kentällä, asiakkaiden parissa
- itsenäistä vastuunkantoa
- hyviä asiakaspalvelu- ja tiimityötaitoja
- luonteeltasi olet avoin ja energinen ja tulet ihmisten kanssa hyvin toimeen
- tehtävässä vaaditaan B-ajokortti
Tarjoamme sinulle:
- vakituisen työn kasvavassa kotimaisessa 2006 perustetussa yrityksessä
- kilpailukykyisen palkan, joka koostuu pohjapalkasta ja myyntiprovisiosta
- pääset osaksi yhtiön osakkuusjärjestelmää, jossa yhtiö jakaa merkittävän osan voitosta työntekijöille
- ammattilaisten tuen työllesi
- auton (työajoihin)
Jos kiinnostut tehtävästä, lähetä hakemus ja CV palkkatoiveineen sähköpostilla osoitteeseen: info@puhtaudenhallinta.fi
Lisätiedot:
Jarkko Haukijärvi/ 044-5833410
... Lue lisää

Lue Facebookissa
·Jaa

Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.