Uutiset

Toiminimen muutos sekä toimintojen uudelleen järjestäminen

  • 5
  •  
  •  

Yhtiön liiketoi­minta jakaan­tuu yritys­järjestelyn myötä 1.7.2017 alkaen.

H&H Puhtauden­­­hallinta Länsi-Suomi Oy (2032233-0) hoitaa pro­jek­ti­­liike­­toimin­nan ja asian­­­tuntija­­­palve­luiden tuot­­­tamisen paino­­­pisteenä Länsi-Suomi. Myös muun muassa Uuden­­­maan ja Varsinais-Suomen toimin­­not johde­­taan jatkossa H&H Puhtau­den­­­hallinta Länsi-Suomi Oy:n toimesta.

Vastaa­­vasti H&H Puhtauden­­­hallinta Itä-Suomi Oy (2348827-2) tulee 1.7.2017 alkaen hoita­­­maan Kuopion toimis­­­tolta käsin projek­­tit sekä asian­­­tuntija­­­palve­luiden tuot­­ta­misen koko laa­­jan itäisen Suomen osalta aina Oulua ja Kuusamoa myöden.

Siivous­palvelu H&H Oy tuottaa 1.7.2017 alkaen yllä­­pito­­sii­vouksen palvelut.

Yhteys­­hen­ki­löiden yhteys­­­tiedot pysyvät muuttu­­mat­to­mina.

Uudet lasku­­tus­­ohjeet toimi­­­tetaan toimit­­­tajille.

Kaikki yhtiöt ovat Tilaaja­­­vastuu.fi:ssä / Luotet­­tavia Kumppa­­neita.

Järjes­­telyllä ei ole nega­tii­­visia vaiku­­­tuksia asiak­­­kaisiimme, henkilös­­­töömme tai yhteistyö­­­kumppa­neihimme.

 

Lisätiedot:
Jarkko Haukijärvi
044-5833410

Julkaistu kohteessa Uutiset
Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

OULU! 2 täysiaikaista rakennussiivoojaa tarvitaan heti töihin!:) yhteydenotot: Ville Pursiainen/ ville.pursiainen@puhtaudenhallinta.fi

Jos sinulla on tuttuja Oulussa niin olisi hienoa jos jakaisit tämän heille.
... Lue lisää

Lue Facebookissa
·Jaa

Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.