Uutiset

Toiminimen muutos sekä toimintojen uudelleen järjestäminen

  •  
  •  
  •  

Yhtiön liiketoi­minta jakaan­tuu yritys­järjestelyn myötä 1.7.2017 alkaen.

H&H Puhtauden­­­hallinta Länsi-Suomi Oy (2032233-0) hoitaa pro­jek­ti­­liike­­toimin­nan ja asian­­­tuntija­­­palve­luiden tuot­­­tamisen paino­­­pisteenä Länsi-Suomi. Myös muun muassa Uuden­­­maan ja Varsinais-Suomen toimin­­not johde­­taan jatkossa H&H Puhtau­den­­­hallinta Länsi-Suomi Oy:n toimesta.

Vastaa­­vasti H&H Puhtauden­­­hallinta Itä-Suomi Oy (2348827-2) tulee 1.7.2017 alkaen hoita­­­maan Kuopion toimis­­­tolta käsin projek­­tit sekä asian­­­tuntija­­­palve­luiden tuot­­ta­misen koko laa­­jan itäisen Suomen osalta aina Oulua ja Kuusamoa myöden.

Siivous­palvelu H&H Oy tuottaa 1.7.2017 alkaen yllä­­pito­­sii­vouksen palvelut.

Yhteys­­hen­ki­löiden yhteys­­­tiedot pysyvät muuttu­­mat­to­mina.

Uudet lasku­­tus­­ohjeet toimi­­­tetaan toimit­­­tajille.

Kaikki yhtiöt ovat Tilaaja­­­vastuu.fi:ssä / Luotet­­tavia Kumppa­­neita.

Järjes­­telyllä ei ole nega­tii­­visia vaiku­­­tuksia asiak­­­kaisiimme, henkilös­­­töömme tai yhteistyö­­­kumppa­neihimme.

 

Lisätiedot:
Jarkko Haukijärvi
044-5833410

Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

ma syys 24th, 2018

H&H puhtaudenhallinta

Kuopio!!
Nyt haetaan rakennussiivoukseen ja loppusiivous kohteisiin ahkeria ja luotettavia tekijöitä! Työt alkaa mahdollisimman pian ja jatkuu keikka luonteisesti.
Työturvallisuus kortti vaaditaan!
Laura Luukkonen 0447233505
laura.luukkonen@puhtaudenhallinta.fi
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

to syys 20th, 2018

H&H puhtaudenhallinta

Huomio JOENSUU!!
Lokakuun puolivälistä alkaen haetaan 1-2 täysipäiväistä rakennussiivooja! Työt jatkuu n.3kk.
Työturvallisuus kortti vaaditaan!
Laura Luukkonen 0447233505
laura.luukkonen@puhtaudenhallinta.fi
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
·Jaa

Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.