Rakennus­logis­tiikan ja P1-puhtauden­hallinnan moniosaaja

H&H Puhtauden­hal­linta on raken­­nuksen elin­­kaaren aikai­seen puhtau­den­­­hallin­­taan erikois­­­tunut yritys. H&H on mukana P1-hank­­keissa niiden suun­nittelu­­­vaiheesta alkaen aina val­miin pro­­jektin luovut­­­tamiseen saakka. Toimis­tomme sijait­sevat Tampereella, Helsingissä ja Kuopiossa. Hoidamme kaikki rakennus­työmaan sisä­logis­tiikkaan, P1-puhtauden­hallintaan ja P1-asian­tuntija­palveluihin liittyvät työt kautta koko Suomen.

H&H on vastan­­nut pienten, keski­­­kokois­­ten ja massi­i­­visten rakennus­logistiikka­projektien suun­nit­te­lusta, johta­mi­sesta ja toteut­­ta­misesta vuodesta 2006. Tarjo­­amme asiak­kail­­­lemme lisäksi P1-konsul­­­toinnin, -mittau­k­set ja -rapor­toinnit. Asiak­kai­­siimme kuulu­vat käytän­­­nössä kaikki merkit­­­tävät raken­nut­­ta­jat ja rakennus­­­liikkeet Suomessa. H&H on mm. Hel­singin Tila­keskuksen 1. P1-konsultti.

Tutustu referensseihimme: www.puhtaudenhallinta.fi/referenssit »
eGate olosuhdevalvontapalvelut: www.e-gate.fi »

P1-asiantuntija­palvelut, TR-mittaukset ja erikois­puhdistukset

Koulutamme rakentajia ja rakennut­tajia. Olemme rakenta­­­neet ainut­­­laatuisen koulu­tus­­koko­­naisuuden hyödyn­­­tämään P1-rakennus­­­projek­­tissa mukana olevia toimi­­joita. Koulu­­­tuksen keskeinen tavoite on luoda rakennus­­­projektin projektin­­­johdolle/-suunnit­teli­­joille kokonais­­valtainen käsitys siitä, mitä P1 käytän­­n­össä tarkoit­taa ja käydä läpi muun muassa se mitä kustannus­­säästöjä hyvällä P1-suunnit­­­telulla ja -toteu­tuk­sella voidaan rakennus­­­projektissa saavuttaa.

Hoidamme työ­maille myös TR-mit­tausten toteut­tamisen sekä erikois­puhdis­tukset laajalla reper­tuaarilla.

H&H on mukana Tilaajavastuu.fi -palve­lussa ja pidämme erityisen tärkeänä kaikkien yhteis­­kunnallisten velvoit­­teiden asian­­mukaista hoita­mista. Meille on selvää myös se, että kaikilla työnteki­­jöillämme on Valtti-kortit ja muut asiaan kuuluvat varus­teet ja -välineet työmaal­­lesi tullessaan. Jokai­­sella työmaalla työsken­­telee käytän­­nössä täysi­­aikainen työn­johta­jamme.

Toimitamme rakennusliike­asiakkaillemme:

 • Työmaan sisälogistiikan palvelut
 • Rakennussiivous/raivaus
 • Rakennusapumiehen työt
 • Tavaran purut (esim. lavatavara sisällä)
 • Suojaukset ja suojausten poistot (esim. lattioiden kevytsuojat)
 • Työmaan ulko­alueiden raivaus- ja siivoustyöt
 • P1/P2-luokan loppu­­siivoukset
 • TR-mittaukset
 • P1-koulutukset
 • P1-valvonta, -mittaukset ja -raportointi
 • Väistötilojen P1-siivoukset, -mittaukset, -raportoinnit
 • Puhtauden­hal­linta­­suunnitelmien laati­minen yhteis­­työssä rakennus­­liik­­keen/raken­nut­tajan projektin­­johdon kanssa
 • Peruspesut, vahaukset
 • Erikois­puhdistukset (hajunpoistot, home­siivoukset, kalma­siivoukset, pintojen erikois­puhdistukset…)
 • Rakennus­työmaan vaih­ekuvaukset:
  Palvelu sisältää työmaan yli­lento­kuvaukset (video/still) sovitun rytmin mukai­sesti sekä valmiiksi editoi­dun materi­aalin. Katso lisää: www.flyover.fi »

 

Esitteet/Tilaajavastuuraportti:

 

Video

Tampere, Helsinki, Hämeenlinna,...
Lue lisää »

Yhteydenotto

Voit halu­tes­sasi täyt­tää yhtey­den­otto­lomak­keen jonka jäl­keen myyn­timme on yhtey­dessä Sinuun noin vii­kon kulu­essa. Kii­reel­li­sissä tapauk­sissa suo­sitte­lemme otta­maan yhtey­den suo­raan myyn­tiimme.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Palvelun laatu

Facebook

Facebook

torstai 10.10.2019

H&H puhtaudenhallinta

Kuopio!

Haetaan ylläpito siivoojaa meidän Kuopion kohteeseen!
Työaika ma-pe klo 6-11.00.

Työt mahdollista aloittaa heti!

Soita Railille: 0447450876!
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa

maanantai 7.10.2019

H&H puhtaudenhallinta

TAMPERE / Pirkanmaa!!

Rakennus-ja loppusiivous-kokemuksen omaavat, reippaat / ahkerat tekijät, tulkaa meidän mahtavaan porukkaan mukaan!

Työkohteet Tampereella sekä myös muualla Pirkanmaan alueella.
Työturvallisuuskortin tulee olla voimassa ja odotamme myös suomenkielentaitoa.
Meillä on tekemisen meininki ja todella kilpailukykyinen palkka (alkaen 12.90€/h).

Ota nopeasti yhteyttä, paikat täytetään heti sopivien henkilöiden löydyttyä!

Yhteydenotot:
Työnjohtaja Tommi Turunen 0401631578
Tuotantojohtaja Riitta Pitkänen 0447233504
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa

torstai 3.10.2019

H&H puhtaudenhallinta

Helsinki!

Tarvitsemme 5 ahkeraa ja omatoimista tavaran roudaajaa kerrostalo kohteeseen itä-helsinkiin!
Työ on osa-aikainen, n 8h/vkossa iltapäivisin!
Hommat alkaisi jo vkolla 43 ja jatkuu reilu vuoden. Sopii hyvin opiskelijoille tai lisä tienestiä haluaville ☺️

Mahdollisuus tulevaisuudessa päästä kokopäiväiseen hommaan.

Heti hakemusta/soittoa
Tarja Liikamaa 0447233503
tarja.liikamaa@puhtaudenhallinta.fi
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa

keskiviikko 2.10.2019

H&H puhtaudenhallinta

Kotkassa tehdään erittäin vaativaa sairaalan työmaan loppusiivousta tällä mahtavalla porukalla!
Haastetta tuo iso työmaa, P1 puhtausluokka sekä aikataululliset haasteet, mutta tämä porukka jos kuka sen homman taitaa 💪
Työmaalta on H&H:n porukka valittu positiiviseksi tuulahdukseksi työmaalla ☺️
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa

tiistai 1.10.2019

H&H puhtaudenhallinta

TAMPERE / Pirkanmaa!!

Rakennus-ja loppusiivous-kokemuksen omaavat, reippaat / ahkerat tekijät saavat heti paikan tekevässä porukassamme!
Työkohteet Tampereella sekä myös muualla Pirkanmaan alueella.

Työturvallisuuskortin tulee lisäksi olla voimassa.

Meillä on tekemisen meininki ja todella kilpailukykyinen palkka.
Ota nopeasti yhteyttä, paikat täytetään heti sopivien henkilöiden löydyttyä!

Yhteydenotot:
Työnjohtaja Tommi Turunen 0401631578
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lue Facebookissa
Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.